สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี วุฒิป.ตรี

350฿

รายละเอียด

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี วุฒิป.ตรี

สารบัญ
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
– แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
– ลักษณะ 2 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายลักษณะพยาน
– พยานแพ่ง
– พยานอาญา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– ทรัพย์สิน
– นิติกรรม-สัญญา-หนี้
– โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม
– สัญญา
– ผลของสัญญา
– หนี้
– ละเมิด
– แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พ.ร.บ. ข้อมูลข้าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พ.ร.บ. ระเบียบวิธีบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี วุฒิป.ตรี”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*