รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นิติกรปฏิบัติการกรมศุลกากร ใหม่ล่าสุดปี 60

250฿

รายละเอียด

รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นิติกรปฏิบัติการกรมศุลกากร ใหม่ล่าสุดปี 60

สารบัญ
ประกาศ กรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ นิติกร ปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 2560
ส่วนที่ 1 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)
1. Structure
2. Vocabulary
3. Reading Comprehension
4. ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานศุลกากร
5. ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (120 คะแนน)
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
2. กฎหมายปกครอง
3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4. ประมวลกฎหมายอาญา
5. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
6. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
7. กฎหมายล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์
8. การฟื้นฟูกิจการ
9. กฎหมายระหว่างประเทศ
ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่ว ไป (40 คะแนน)
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
1.1 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1.2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
1.3 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1.4 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
1.5 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
1.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.7 ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
2. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร
3. ความรู้เกี่ยวกับ วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
3.1 วินัย
3.2 จรรยาบรรณ
3.3 จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นิติกรปฏิบัติการกรมศุลกากร ใหม่ล่าสุดปี 60”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*