นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปริญญาตรี

200฿

รายละเอียด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปริญญาตรี

สารบัญ
1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการศึกษา
* 1.1 พระราชบัญญัติด้านการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
* 1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และที่อก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับบรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
2.3 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
2.4 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
2.5 การศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่อก้ไขเพิ่มเติม
* แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปริญญาตรี”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*