ธ.ก.ส. เจาะข้อสอบ 900 ข้อ พัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2560 เล่ม 2 (โดย SHEET FOR G)

179฿

รายละเอียด

ธ.ก.ส. เจาะข้อสอบ 900 ข้อ พัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2560 เล่ม 2  (โดย SHEET FOR G)

พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2560
จำนวน: 199 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 179 บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G