ถามตอบข้อสอบเก่า ปลัดอำเภอ รวมประเด็นที่เคยออกสอบ ปี 2548-2559 วิเคราะห็ข้อสอบน่าสนใจ ปี 2560

350฿

รายละเอียด

ถามตอบข้อสอบเก่า ปลัดอำเภอ รวมประเด็นที่เคยออกสอบ ปี 2548-2559 วิเคราะห็ข้อสอบน่าสนใจ ปี 2560

คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

– ข้อที่ 1 – 100
– ข้อที่ 101 – 200
– ข้อที่ 201 – 300
– ข้อที่ 301 – 400
– ข้อที่ 501 เป็นต้นไป

 

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย ปลัดอมรศักดิ์ เพ็ชรเนียบ