ชุดสรุป+ฟันธงข้อสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิม.6/ปวช. หญิง/ชาย

250฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ASEAN
– ประชาคมอาเซียน
– แนวข้อสอบ อาเซียน : ประชาคมอาเซียน
– ความรู้ความสามารถทั่วไป
ความสามารถด้านตัวเลข
ความสามารถด้านการคิดหาเหตุผล
อุปมาอุปไมยทางภาษา
– แนวข้อสอบ วิชา ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ วิชา ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบ วิชา ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
– ภาษาไทย
ธรรมชาติของภาษา
ถ้อยคำสำนวน คำพังเพย สุภาษิต
ลักษณะของประโยคในภาษาไทย
คำสุภาพและคำราชศัพท์
เครื่องหมายวรรคตอน
การใช้สุภาษิต สำนวน คำพังเพย
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– คอมพิวเตอร์และเทคโนโลนีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Microsoft Power Point
โปรแกรม MIcrosoft Access
การใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) เบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
– แนวข้อสอบสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน
– แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
– ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ตำรวจ พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ-ข้อสอบ กฎ ก.ตร ว่าด้วยประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

Additional information

รูปแบบการจัดส่ง

ไปรษณีย์ไทย (ลงทะเบียน), ไปรษณีย์ไทย (EMS)

ผู้ผลิต

สำหรับสอบหน่วยงาน