ชุดปราบเซียนภาษาอังกฤษภาค ก.กพ. ความรู้ความสามารถทั่วไป BC-9084

250฿

รหัสสินค้า: KP-9084 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

ชุดปราบเซียนภาษาอังกฤษภาค ก.กพ. ความรู้ความสามารถทั่วไป BC-9084
สารบัญ
ส่วนที่  1 ภาคไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure) *คำสรรพนาม  (Pronouns) *คำนำหน้าคำนาม * ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา (Agreement of Subject and Verb) *การใช้ Verb to have  พร้อมเจาะข้อสอบ * การใช้กริยาช่วย  (Helping Verb)  พร้อมเจาะข้อสอบ *การใช้กริยาไม่แท้  (Non-Finite Verbs) *การใช้คำคุณศัพท์  (Adjective)                                                                                        *การใช้คำคุณศัพท์ ในรูป Participle – ed, -ing *การเปรียบเทียบคุณศัพท์ *การใช้คำกริยาวิเศษณ์  (Adverb) *การใช้ 12 Tenses *การใช้ If –Clause แสดงเงื่อนไข *กลุ่มสมมติ (Subjunctive Clauses) as if หรือ wish *กลุ่มกริยายกเว้นตอบกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน *การใช้รูปถูกกระทำ (Passive Construction) *การใช้ Question-Tags *การใช้ คำบุพบทและสำนวน (Prepositions and Idioms) *คำที่มักใช้สับสนกัน (Word Choice) *คำที่มีรูปเหมือนกัน (Word Families) *การใช้ to get/to be used to / too……to/enough to/ so….that/such….that   ส่วนที่ 2  การสนทนา (Conversation) *สรุปการถาม – ตอบในการสนทนาตามสถานการณ์ต่าง  ๆ                                   *เจาะแนวข้อสอบการสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ชุดที่ 1 *เจาะแนวข้อสอบการสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ  ชุดที่ 2 ส่วนที่ 3  การใช้คำศัพท์  (Vocabulary) *เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์  ชุดที่ 1 *เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์  ชุดที่ 2 *เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์  ชุดที่ 3 *เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์  ชุดที่ 4 ส่วนที่  4  การอ่านบทความ (Reading Passages) *การถามในลักษณะของบทความเนื้อเรื่อง พร้อมเจาะแนวข้อสอบเนื้อเรื่อง

  • เจาะข้อสอบภาคสนามไวยากรณ์ (Grammar) ชุดที่ 1 224
  • เจาะข้อสอบภาคสนามการสนทนา (Conversation)
  • เจาะข้อสอบภาคสนามคำศัพท์ (Vocabulary)
  • เจาะข้อสอบภาคสนามการอ่านจดหมาย (Letter)
  • เจาะข้อสอบรวม ชุดที่ 1 251
  • เจาะข้อสอบรวม ชุดที่ 2
  • เจาะข้อสอบรวม ชุดที่ 3

เจาะข้อสอบรวม ชุดที่  4