คู่มืเตรียมสอบนักการข่าวปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 2562 BC-33483

270฿

รหัสสินค้า: KP-33483 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มืเตรียมสอบนักการข่าวปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 2562 BC-33483
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ                                                                               *การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร                                                                                     *สถานการณ์สำคัญ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ                            *ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ                                                                        *นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Web site องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ                                                                                               *แนวทางบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย                                                                          *ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับการออกแบบและการดูแลระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย                              *ภัยคุกคามและการโจมตี                                                                                               *พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                                                      *ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551                                   *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                       *แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั่งในประเทศและต่างประเทศ                                  *แนวข้อสอบ นักการข่าว                                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                                                                        

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ