คู่มือ พนักงานปกครอง

200฿

รายละเอียด

คู่มือ พนักงานปกครอง

ประกอบด้วย

–  กฎหมายปกครอง

–  วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง

–  กรมการปกครอง

–  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศง2547

–  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

–  ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

–  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

–  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

–  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

–  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ราคา 200 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “คู่มือ พนักงานปกครอง”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*