คู่มือเตรียมอสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป วุฒิ ป.โท ก.พ.4

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป วุฒิ ป.โท ก.พ.4

สารบัญ
เอกสารวิชา…คณิตศาสตร์
ชุดที่ 1 เลขอนุกรม ชุดพิเศษ
ชุดที่ 2 เลขเชิงกลและเลขโอเปอเรชัน
ชุดที่ 3 ระบบจำนวน
ชุดที่ 4 คณิตศาสตร์ทั่วไป
ชุดที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ชุดที่ 6 การสอดคล้อง ของข้อมูล
ชุดที่ 7 เงื่อนไขสัญลักษณ์
ชุดที่ 8 เงื่อนไขภาษา
โจทย์ภาษาไทย
วิเคราะห์โครงสร้างและเรื่องที่ออกสอบหลักสูตรต่างๆ
ชุดที่ 1 ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษารูปแบบที่ 1
ชุดที่ 2 ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษารูปแบบที่ 2
ชุดที่ 3 ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษารูปแบบที่ 3
ชุดที่ 4 การเรียงลำดับข้อความ
ชุดที่ 5 การสรุปความและการตีความ
ชุดที่ 6 การอ่านบทความสั้น
ชุดที่ 7 การอ่านบทความยาว
ชุดที่ 8 การอ่านบทความยาว
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

 

ราคา 250 บาท

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ