คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-018

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-018
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                    *พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                    *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                   *ความรู้ด้านการให้บริการ                                                                                              *ความรู้ด้านงานบริการลูกค้าสัมพันธ์                                                                                 *ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office         -การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                             -การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                             -การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                      -การใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                -การใช้งาน Internet                                                                                                      -แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการให้บริการ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ