คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธา กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธา กรมท่าอากาศยาน ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                    *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                                *แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                        *แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                    *ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา                                                                                            *การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                                *การสำรวจเพื่อการออกแบบและประมาณราคา                                                                      *ความรู้ด้านการขนส่งทางอากาศ                                                                                      *ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบินและสิ่งแวดล้อม                                                                       *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 1.                                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 2.                                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 3.                                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 4.                                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 5.                                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 6.                                                                                 *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ