SG-125 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3 ความรู้ความสามารถทั่วไป

300฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3 ความรู้ความสามารถทั่วไป

 

ประกอบด้วย ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ผู้เขียน ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต (เป้)
สารบัญ
วิชา ความสามารถทั่วไป

1. อนุกรม และแบบทดสอบ

2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน และแบบทดสอบ

3. การวิเคราะห์ข้อมูล และแบบทดสอบ ฯลฯ วิชา ภาษาไทย

1. การวิเคราะห์บทความสั้น และแบบทดสอบ

2. การวิเคราะห์บทความยาว และแบบทดสอบ

3. การเรียงข้อความ และแบบทดสอบ ฯลฯ วิชา ภาษาอังกฤษ

1. Grammar / Structure และแบบทดสอบ

2. Conversation / Dialog และแบบทดสอบ

3. Reading และแบบทดสอบ ฯลฯ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ