คู่มือเตรียมสอบ พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-33735

260฿

รหัสสินค้า: KP-33735 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-33735
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                          *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                   *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 (ลักษณะ 4 การยื่นและ ส่งคำคู่ความและเอกสาร)                                                                                                *แนวข้อสอบ การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร                                                              *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                          *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                         *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                            *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร                                                                    *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-33728

260฿

รหัสสินค้า: KP-33728 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-33728
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                          *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                   *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 (ลักษณะ 4 การยื่นและ ส่งคำคู่ความและเอกสาร)                                                                                                *แนวข้อสอบ การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร                                                              *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                          *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                         *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                            *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร                                                                    *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ