คู่มือเตรียมสอบ พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง                                                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     * แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ                                                                                                 *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                  *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                       *แนวข้อสอบความรู้ด้านการเงินและบัญชี                                                                         *แนวข้อสอบความรู้ด้านงานเอกสารราชการ                                                                      *แนวข้อสอบความรู้ด้านงานธุรการ                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft  Word ,Excel , Powerpoint                                      *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft  Word ,Excel , Powerpoint                     *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ