คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคดีปกครอง

200฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคดีปกครอง

ประกอบด้วย

กฎหมายปกครอง

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

กรมการปกครอง

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ 2547

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ราคา 200 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคดีปกครอง”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*