คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ ฉบับปรับปรุงใหม่

380฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ ฉบับปรับปรุงใหม่

พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2559
จำนวน:หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 380 บาท
จัดทำโดย นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล