คู่มือเตรียมสอบ นายสิบนายร้อยตำรวจ เจาะลึก เทคนิค วิธีคิด แนวข้อสอบเก่า

300฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

สารบัญ
ความรู้ ความสามารทั่วไป
– วิชาความสามารถทั่วไป ภาค ความสามารถด้านตัวเลข
– วิชาความสามารถทั่วไป ภาค ความสามารถด้าน ภาษา
– ชุดฝึก การใช้เหตุผลอุปมา อุปไมย

เฉลยชุดฝึก การใช้เหตุผลอุปมา อุปไมย
– เฉลยชุดฝึก การใช้เหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์
– เจาะเด็ด ข้อสอบ ภาค ก.
– เฉลยเจาะเด็ด ข้อสอบ ภาค ก.
– เจาะประเด็น ความรู้พื้นฐานภาษาไทย สำหรับ พิชิตข้อสอบบรรจุ
– ภาคภาษาไทย ขงเบ้ง วางกลยุทธ์/ เทคนิคพิชิตภาษา
– วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 1
– เฉลย วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 1
– วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 2
– เฉลย วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 2
– วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 3
– เฉลย วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 3

เทคนิค พิชิตภาษาอังกฤษ
– ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– Grammar Part
– Reading Part
– Vocabulary Part
– Twelve Values ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
– Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง
– Association of Southeast Asian Nations ประชาคมอาเซียน
– Educational Vocabulary
– Interview Techniques ภาษาอังกฤษ สำหรับการสอบสัมภาษณ์
– เจาะเด็ดข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ก.พ.
– เฉลยเจาะเด็ดข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ก.พ.
เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3
– เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4
– เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5
– เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6

สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
– รอบรู้อาเซียน ASEAN
– เจาะข้อสอบ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และประชาคมอาเซียน ชุดที่ 3
– เจาะข้อสอบ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และประชาคมอาเซียน ชุดที่ 4

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

Additional information

รูปแบบการจัดส่ง

ไปรษณีย์ไทย (ลงทะเบียน), ไปรษณีย์ไทย (EMS)

ผู้ผลิต

สำหรับสอบหน่วยงาน