คู่มือเตรียมสอบ นายช่างเทคนิค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างเทคนิค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT ปี 2562
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                 *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                    *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                   *ความรู้เกี่ยวระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสื่อสาร                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคม                                                                        *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ