คู่มือเตรียมสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         *ความรู้ทางวิทยาศาสตร์                                                                                                *ความสามารถในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์                                                                   *ความรู้ด้านเคมี การเตรียมสารเคมี                                                                                   *ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ                                                                   *ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                   *แนวข้อสอบความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                      *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                               *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                               *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                               

คู่มือเตรียมสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 BC-33988 # รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                    *ความรู้ทางวิทยาศาสตร์                                                                                               *ความรู้ด้านเคมี                                                                                                         *ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ                                                                                         *การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal Quality Control)                                            *ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                                                                                «แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                                     «แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                                    «แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                                    «แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                            *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                               «แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                               «แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  (ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ)