คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                                  *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์                                                                      *การจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                           *การเขียนข่าว บทความ ด้านประชาสัมพันธ์                                                                          *การเขียนบรรยายภาพข่าว                                                                                             *การผลิตสื่อและสร้างสรรค์สื่อออนไลน์                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารที่สำคัญ                                                                                *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ