คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช                                                               *การใช้โปรแกรม Microsoft Excel                                                                                           «แนวข้อสอบ Microsoft Excel     *การใช้โปรแกรม Microsoft Word                                                                                            «แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                          «แนวข้อสอบ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ                                                                                «แนวข้อสอบ การคำนวณ                                                                                         *ความรู้ด้านการจัดการข้อมูล                                                                                                 «แนวข้อสอบ การจัดการข้อมูล                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *งานบริหารอาคารสถานที่                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                 «แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                «แนวข้อสอบ งานพัสดุ                                                                                                   «แนวข้อสอบ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล                                                                         «แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                      «แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                        «แนวข้อสอบ งานเลขานุการ                                                                                            «แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                           «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช                                                               *การใช้โปรแกรม Microsoft Excel                                                                                           «แนวข้อสอบ Microsoft Excel     *การใช้โปรแกรม Microsoft Word                                                                                            «แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                          «แนวข้อสอบ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ                                                                                «แนวข้อสอบ การคำนวณ                                                                                         *ความรู้ด้านการจัดการข้อมูล                                                                                                 «แนวข้อสอบ การจัดการข้อมูล                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *งานบริหารอาคารสถานที่                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                 «แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                «แนวข้อสอบ งานพัสดุ                                                                                                   «แนวข้อสอบ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล                                                                         «แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                      «แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                        «แนวข้อสอบ งานเลขานุการ                                                                                            «แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                           «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ