คู่มือเตรียมสอบ ครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น BC-9473

260฿

รหัสสินค้า: KP-9473 & หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น BC-9473  
สารบัญ
# จิตวิญญาณความเป็นครู                                                                                 1 #ความสามารถในการใช้ภาษา                                                                                         – การเขียน                                                                                                  12              – การอ่าน                                                                                                    92         – บูรณาการการอ่านและการเขียน                                                          121 #วิชาภาษาอังกฤษ         – การอ่าน การฟัง การเขียน พร้อมแนวข้อสอบ                                    129 #การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา                                                      – การใช้เหตุผล การแปลความหมาย และการลงข้อสรุป                    262         – การวิเคราะห์ แก้ปัญหา                                                                        272

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ