คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.ระดับ 3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) วุฒิปริญญาตรี เจาะข้อสอบจากสนามจริง

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.ระดับ 3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) วุฒิปริญญาตรี เจาะข้อสอบจากสนามจริง  

 

สารบัญ

ชุดที่ 1 เจาะข้อสอบ ก.พ. การเรียงลำดับประโยคถูกต้องตามหลักภาษาและการสรุปความ – เฉลย ชุดที่ 1 เจาะข้อสอบ ก.พ. การเรียงลำดับประโยคถูกต้องตามหลักภาษาและการสรุปความ

ชุดที่ 2 เจาะข้อสอบ ก.พ. การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้คำและกลุ่มคำ – เฉลย ชุดที่ 2 เจาะข้อสอบ ก.พ. การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้คำและกลุ่มคำ ชุดที่ 3 เจาะข้อสอบ ก.พ. การตีความจากบทความสั้น – เฉลย

ชุดที่ 3 เจาะข้อสอบ ก.พ. การตีความจากบทความสั้น ชุดที่ 4 เจาะข้อสอบ ก.พ. การอธิบายความหมายจากคำหรือกลุ่มคำ – เฉลย

ชุดที่ 4 เจาะข้อสอบ ก.พ. การอธิบายความหมายจากคำหรือกลุ่มคำ ชุดที่ 5 เจาะข้อสอบ ก.พ. การใช้คำและกลุ่มคำ – เฉลย

ชุดที่ 5 เจาะข้อสอบ ก.พ. การใช้คำและกลุ่มคำ ฯลฯ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ