คู่มือเตรียมสอบไปรษณีย์ไทย ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562 BC-33445

270฿

รหัสสินค้า: KP-33445 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบไปรษณีย์ไทย ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562 BC-33445
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย                                                                                            *พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477                                                                                *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                         *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                 *ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                      *การแก้ไขปัญหาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)       *แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3.                                                                      *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ