คู่มือเตรียมสอบเสมียน (สายพาณิชยกรรม) กองทัพอากาศ ปี 2562 

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเสมียน (สายพาณิชยกรรม) กองทัพอากาศ ปี 2562 
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ                                                                                          *เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                                                 *แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น                                                                                      *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1                                                                                    *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                    *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                    *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                    *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการขายเบื้องต้น                                                                                      *แนวข้อสอบ การขายเบื้องต้น                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี                                                                      *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี                                                               *ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายพาณิชย์                                                                                        

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ