คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                                *แนวข้อสอบความรู้ด้านการคิดคำนวณและความมีเหตุผล                                                     *แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                  *แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                       *ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                              *ความรู้ด้านการเงินการธนาคาร                                                                                                 *ความรู้ในเรื่องแผนยุทธศาสตร์                                                                                        *การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์                                                                                 *ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                                *การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                 *แนวข้อสอบเศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                   *แนวข้อสอบเศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                   *แนวข้อสอบเศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                   *แนวข้อสอบเศรษฐกร ชุดที่ 4.                                                                                   *แนวข้อสอบเศรษฐกร ชุดที่ 5.                                                                                   *แนวข้อสอบเศรษฐกร ชุดที่ 6.                                                                                  

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ