คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 BฺฺB-087

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 BฺฺB-087
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์                                                                                          *นโยบายการเงิน การคลัง                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน (ตลาดลงทุน และ ตลาดเงิน)                                                       *นโยบายเศรษฐกิจ                                                                                                      *แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562                                                                                                 *การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน                                                                           *การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                     *การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                 *แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                   *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                          *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                      *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 5.                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 6.                                                                                     

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ