คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์                                                                                                                              *การเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ                                                                                                   *แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562      *เศรษฐกิจระหว่างประเทศ                                                                                                     *การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน                                                                           *การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                     *คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางเศรษฐศาสตร์                                                                         *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                           *แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง                                                          *แนวข้อสอบ  ภาษี                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                       *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                      *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.                                                                                   *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 5.

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ