คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์                                                                                                                              *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *นโยบายเศรษฐกิจ                                                                                                      *แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562                                                                                                 *การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน                                                                           *การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                     *การบริหารสินเชื่อ                                                                            *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                           *แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง ชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                       *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                      *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 5     

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ