คู่มือเตรียมสอบเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง ใหม่ปี 2562 BC-32523

270฿

รหัสสินค้า: KP-32523 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง ใหม่ปี 2562 BC-32523
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง          *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                               *ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                             *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                        *ความรู้เบื้องต้นในงานเลขานุการ                                                                                      *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                          *แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                        *แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                            *พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11  พ.ศ. 2561

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ