คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                    *พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                    *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                  *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel    *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                         *แนวข้อสอบ Internet    *ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการปลอดภัย                                                                               *ระบบการจัดการความปลอดภัย                                                                                      *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1.                                                 *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2.                                                *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3.                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์          

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ