คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน      *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณ                                                               *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล                                                                       *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ (ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่องๆ)                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              * ความรู้ด้านการจัดเก็บ บันทึกข้อมูล                                                                                  *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                      *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint)   *แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                              *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                        *แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ