คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ BC-34220

270฿

รหัสสินค้า: KP-34220 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ BC-34220 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                    *แนวข้อสอบ  พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                      *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *การประสานงาน                                                                                                        *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint)                        *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                        *แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                    *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                   *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                   *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                                    

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ