คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการข้าว

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการข้าว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว                                                                                            *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                        *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               *ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในสำนักงาน (Word, Excel, Powerpoint)               *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                  *แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                               *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชีเบื้องต้น                                                                          *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ