คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับวิชาสถิติ                                                                                                *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 2.                                                                      *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสถิติ                                                                                       *ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร                                                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเกษตร                                                                               *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติชุดที่ 3.                                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ