คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น                                                                                           *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 2.                                                                      *ระเบียบวิธีการสำรวจทางสถิติ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับงานสถิติ                                                                                                *การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล                                                                  *การสุ่มตัวอย่าง (sampling)                                                                                            *การวิจัยและสถิติ                                                                                                        *การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ                                                                                             *การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                    *แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                    *แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                    *แนวข้อสอบ สถิติ ชุดที่ 1.                                                                                         *แนวข้อสอบ สถิติ ชุดที่ 2.                                                                                          *แนวข้อสอบ สถิติ ชุดที่ 3.                                                                                         *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                    *แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ