คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33131

270฿

รหัสสินค้า: KP-33131 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33131
สารบัญ
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             *พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                        *ความรู้เกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชน และหลักการบริหารจัดการศูนย์เยาวชน                                         *ความรู้ด้านพลศึกษา                                                                                                  *ความรู้ด้านศิลป์                                                                                                       *ความรู้ด้านห้องสมุด                                                                                                   *ความรู้ด้านนาฎศิลป์                                                                                                  *ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ                                                                                 *การพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา                                                                                   *แนวข้อสอบ ด้านพลศึกษา                                                                                      *แนวข้อสอบ ด้านห้องสมุด                                                                                      *แนวข้อสอบ ด้านนาฎศิลป์                                                                                      *แนวข้อสอบ ด้านคหกรรมศาสตร์                                                                              *รวมแนวข้อสอบ                                                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ