คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าเรือแห่งประเทศไทย                                                                          *แนวข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                           *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                      *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                            *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         *การเขียนรายงานการประชุม                                                                                          *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                        *แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                 *แนวข้อสอบงานธุรการ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ