คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ *ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ *แนวข้อสอบ งานธุรการ *การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word *แนวข้อสอบ Microsoft  Word *การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel *การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint *ความรู้เกี่ยวกับ Social media *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยว กระทรวงการต่างประเทศ *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์