คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ  กรมชลประทาน BC-34183

270฿

รหัสสินค้า: KP-34183 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ  กรมชลประทาน BC-34183 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                        *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                            «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                        *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                                *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี                                                                                      *ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                    *ความรู้ด้านงานบุคคล                                                                                                          «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                          «แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                         «แนวข้อสอบ งานบุคคล                                                                                                 «แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                       «แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                         «แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                 «แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                                 «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ