คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2562 BC-33520

260฿

รหัสสินค้า: KP-33520 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2562 BC-33520
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                *ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ  3 ลักษณะ 22  หุ้นส่วนและบริษัท                                    *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ  3 ลักษณะ 22  หุ้นส่วนและบริษัท            *พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2551                                                                               *พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                                                *พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                        *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                          *แนวข้อสอบ Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)                                              *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                           *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ