คู่มือเตรียมสอบวิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                                *แนวข้อสอบความรู้ด้านการคิดคำนวณและความมีเหตุผล                                                     *แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                  *แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                       *ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                      *ความรู้และทักษะด้านระบบประปา                                                                                    *ความรู้ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย                                                                                        *การบริหารงานก่อสร้าง                                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านระบบประปา                                                                           *แนวข้อสอบ สิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                               *แนวข้อสอบ สิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.                                                                                *แนวข้อสอบ การบริหารงานก่อสร้าง                                                                              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ