คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า 4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี2562 BB -098

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า 4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี2562 ฺ BB -098
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง                                                                                   *ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ              *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                          *ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude)พร้อมบททดสอบ                                                   *การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                           *ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                        *ความรู้เกี่ยวกับ (Digital literacy ,Innovation)                                                                       *ความรู้เชิงธุรกิจ                                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า                                                                                            *สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                        *เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                                                *เครื่องจักรกลไฟฟ้า                                                                                                     *ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ป้องกัน                                                                                  *วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                                                  *การวางแผนและการบริหารจัดการโครงการ                                                                        *การวิเคราะห์ วิจัย                                                                                                      *ความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่                                                                                              *แนวข้อสอบ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                             *แนวข้อสอบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                             *แนวข้อสอบ ระบบไฟฟ้า                                                                                         *รวมแนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า                                                                                        

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ