คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า ไปรษณีย์ไทย ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า ไปรษณีย์ไทย ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย                                                                                           *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                                  *แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาด้านวิศวกรรม                                                                                *ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง                                                                                      *มาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า                                                                        *การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า                                                                                   *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                           *ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                       *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                            *แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                              *แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 5                                                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์