คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธา 4 การไฟฟ้านครหลวง ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธา 4 การไฟฟ้านครหลวง ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง                                                                                   *ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ              *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                          *ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude)พร้อมบททดสอบ                                                   *การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                           *ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                        *ความรู้เกี่ยวกับ (Digital literacy ,Innovation)                                                                       *ความรู้เชิงธุรกิจ                                                                                                        *Strength of  Materials ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                       *Structure Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                          *Reinforced Concrete Design การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                          *แนวข้อสอบ Strength of  Materials (ความแข็งแรงของวัสดุ)                                                *แนวข้อสอบ Structure Analysis  (การวิเคราะห์โครงสร้าง)                                                  *แนวข้อสอบ Reinforced Concrete Design (ด้านการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก)              *แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                               *แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                              *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา                                                                                            

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ