คู่มือเตรียมสอบวิศวกร 4 (โยธา) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกร 4 (โยธา) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                                *แนวข้อสอบความรู้ด้านการคิดคำนวณและความมีเหตุผล                                                     *แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                  *แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                       *ความรู้และทักษะด้านระบบประปา                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD                                                                       *Structure Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                          *Concrete Design การออกแบบคอนกรีต                                                                              *Steel Design การออกแบบโครงสร้างเหล็ก                                                                           *แนวข้อสอบ Structure Analysis  (การวิเคราะห์โครงสร้าง)                                                  *แนวข้อสอบ Concrete Design  (การออกแบบคอนกรีต)                                                      *แนวข้อสอบ Steel Design (การออกแบบโครงสร้างเหล็ก)                                                    *แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                                

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ