คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมศิลปากร ปี 2562 BB-082

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมศิลปากร ปี 2562 BB-082
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร                                                                                          *พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   * แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                         *การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                                      *การออกแบบฐานราก                                                                                                  *การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                               *การสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง                                                                    *การระบายน้ำ ถังเก็บน้ำ ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ                                                                     *ระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                   *จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                   *แนวข้อสอบ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                             *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                              *แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                  *แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                          *แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                            *แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา                

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ