คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท                                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2549                         *ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์                                       *เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)                                                                   *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ                                                                      *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                      *ความรู้ใน การประมาณราคา                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน                                                                                       *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                              *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                           *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                           

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ