คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล กรมชลประทาน

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล กรมชลประทาน รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊ก ติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                        *กลศาสตร์ของไหล                                                                                                     *วัสดุวิศวกรรม                                                                                                                    *การออกแบบเครื่องจักรกล                                                                                             *การปรับอากาศและการระบายความร้อน                                                                             *ระบบสูบน้ำและระบายน้ำ                                                                                             *ระบบปรับอากาศ                                                                                                       *ระบบยานยนต์และหลักการทำงานของเครื่องยนต์                                                                   *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                       *ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม                                                                                                           «แนวข้อสอบวิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                                    «แนวข้อสอบวิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                                     «แนวข้อสอบวิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                                 «แนวข้อสอบวิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                                 «แนวข้อสอบวิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                                «แนวข้อสอบวิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                                «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                            

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ